Komponenter åt IQR Systems AB

Vi levererar idag komponenter till många utav IQR Systems AB´s produkter.
Dessa komponenter består av såväl svetsade, formade samt skurna detaljer.
Vi bistår även med montageyta i vår egen verkstad.
Synergierna är givetvis många i samarbete mellan koncernbolagen. Vi samarbetar inom såväl tillverkning som konstruktionsutveckling.