Kontakt

IQR Contract AB

Nygatan 90
462 32 Vänersborg

Tel: 0521 – 610 90
Fax: 0521 – 622 77

VD

Thomas Karlström 0520-485885
Thomas@iqr.se

Platschef / Marknad

Andreas Karlsson 0521-610 91
andreas.karlsson@iqr.se

Produktionschef/Projektledning

Conny Hansson 0521-610 96
conny.hansson@iqr.se

Produktionstekniker/beredare

Ingalill Skogstad 0521-61093
ingalill.skogstad@iqr.se

Produktionstekniker/beredare

Alexander Thersthol 076-149 44 66
alexander.thersthol@iqr.se

Ekonomi/Administration

Åsa Svedmyr, 0521-610 90
åsa.svedmyr@iqr.se