Reparationer & underhåll

Vi utför reparationer/underhåll på Avfallskrossar, Stenkrossar, Matarskruvar, Skopor, Uppsvetsning och ombearbetning av Lagerlägen.

Vi gör även underhållsjobb ute hos kund på tex stoppjobb, revisionsstopp. Exempel på detta kan vara Demontag/montage av utrustning.

Hårdsvetsning av slitytor.

Lagerbyten.

Översyn samt reparation transportband, Siktar, Vibrationsmatare, Krossar, Roster, Stångmatare, gjutbäddar mm.

Ombyggnad av befintliga konstruktioner som tex ombyggnad av rörgator, plattformar, trappor, räcken, stativering och mycket mera.

Reparation och underhåll av IQR Contract

Kontakta oss för mer information om hur IQR Contract kan hjälpa er med reparationer och underhåll.

Kontakta oss redan idag

Telefon: 0521 – 610 90
E-post: info@iqrcontract.se