Kvalitetspolicy

På IQR Contract AB är det ett krav att vi i alla lägen levererar hög kvalitet. Som ett led i vår expansion ställs allt högre krav på uppföljning, tillgänglighet och snabb service.

I kommunikationen med kunderna finner vi vägar att ständigt förbättra oss själva och våra underleverantörer. Kundens krav är höga och vi möter dem genom att utifrån kraven sätta upp kvalitetsmål som skall uppfylla våra kunders förväntningar.

Vi är certifierade och jobbar enligt
– ISO 9001.
– Stålbyggnadsstandard ISO 1090
– Svetsstandard  ISO 3834

Thomas Karlström

VD

ISO38342färg
9001_färg_17021